Apmācības/Dokumentācija

Ugunsdrošības instruktāža un praktiskās apmācības.

Visu nozaru strādājošo un vadošo darbinieku apmācība:

Ugunsdzēsības minimums;

Ugunsdrošības minimuma un pirmās palīdzības sniegšanas apmācība

​skolnieku un civiliedzīvotāju grupām.

Ekspertu padomi ugusdrošai videi.

Ugunsdrošības instrukciju izstrāde.

Evakuācijas plānu izstrāde.

Ugunsdrošības, ugunsdzēsības tehnikas un glābšanas pasākumu nodrošināšana.